Mange av våre produkter som vi bruker i behandlingene, kan du få kjøpe hos oss. Dette kan være negle-olje, hånd-kremer, hånd-balsam osv. Spør din behandler!


Vi vil etter hvert oppdatere et utvalg av varer vi selger!